بسم الله الرحمن الرحیم

ads

برای قرار دادن تبلیغات در خانه وردپرس پلن مورد نظر را انتخاب کرده  و وجه آن را یا بصورت آنلاین [بزودی]  و یا از طریق کارت به کارت به شماره کارت [6037991481012056] و یا شماره حساب [0200566795009] به نام علی باقری نیا [بانک ملی] انتقال و یا واریز کرده و در فرم زیر نوع پلن انتخابی به همراه 4 رقم آخر کارت خود و شماره تماس و ایمیل خود را برای ما ارسال و پس از 2 ساعت تبلیغ سایت خود را در سایت مشاهده کنید.

با تشکر

تبلیغات | خانه وردپرس

بسم الله الرحمن الرحیم

ads

برای قرار دادن تبلیغات در خانه وردپرس پلن مورد نظر را انتخاب کرده  و وجه آن را یا بصورت آنلاین [بزودی]  و یا از طریق کارت به کارت به شماره کارت [6037991481012056] و یا شماره حساب [0200566795009] به نام علی باقری نیا [بانک ملی] انتقال و یا واریز کرده و در فرم زیر نوع پلن انتخابی به همراه 4 رقم آخر کارت خود و شماره تماس و ایمیل خود را برای ما ارسال و پس از 2 ساعت تبلیغ سایت خود را در سایت مشاهده کنید.

با تشکر

0